Is jouw bedrijf toekomstbestendig?

Ondernemen. De Dikke Van Dale omschrijft het als ‘op zich nemen’ en ‘beginnen te doen’, wat hetzelfde is als ‘uitvoeren’ of ‘actie ondernemen’. Ondernemers zijn dan ook meestal initiatiefnemers die in een bepaald vak of in een bepaalde sector of markt met kennis, kracht en soms kapitaal een bestaan creëren.

Ook worden ondernemers vaak als kansspelers of risiconemers gezien. Kijk maar eens om je heen, je kent vast wel ondernemers die graag risico’s nemen, die op zoek zijn naar een nieuw avontuur, een uitdaging of een grote financiële slag. Natuurlijk heb je ook ondernemers die risico’s liever mijden, die tevreden zijn met hun aandeel in de markt of met een stabiel inkomen. Ook als dat inkomen misschien wat lager is, want ze betalen graag voor stabiliteit.

Actie ondernemen

COVID-19 stelt ondernemers in deze turbulente periode sterk op de proef. Waardoor het een belangrijke wens van zowel behoudende ondernemers als risiconemers wordt. Vooral omdat velen van hen houden zich nu pas bezig met de vraag hoe ze hun bedrijf toekomstbestendig kunnen maken. Hopelijk is het niet te laat. 

Een toekomstbestendig bedrijf, wat is dat? Is dat eigenlijk wel haalbaar? Waar moet je beginnen?  

 

Belangrijke bouwstenen

Laten we die vragen eens gaan beantwoorden, maar eerst een beetje contextinformatie.

Praktisch elke toekomstgerichte ondernemer kent de termen missie, waarden en visie wel, maar omdat er zoveel verschillende betekenissen voor zijn, vat ik ze hieronder kort even samen. Hoe zie, omschrijf en gebruik ik ze? Het zijn immers de belangrijkste bouwstenen van een toekomstbestendige organisatie.

Missie = Het bestaansrecht van de organisatie. Wat doet een bedrijf, hoe doet ze dat en voor wie?

Waarden = Kernelementen. De organisatie streeft deze idealen na. Het vormen steunpilaren om de juiste besluiten te nemen, creëren de normen en dus de regels in het bedrijf.

Visie = De droom of visie die de organisatie heeft om te inspireren, zich te onderscheiden en vooral richting te kunnen geven. De stip op de horizon. Al tracht ik deze vaak tastbaar te maken om kracht en richting aan de strategie te geven.

Het dagelijkse doel

Veel ondernemers weten wel waarom ze als ondernemer bestaan, wat hun missie is. Ze zijn in staat om te omschrijven welke behoefte of noodzaak hun klanten hebben en wat zij als ondernemer doen om aan die behoefte te voldoen.

Het formuleren en centraal houden van de missie is voor een kleine organisatie makkelijk. Naarmate een bedrijf groter wordt en meer medewerkers of leiders (die richting geven), departementen of locaties heeft, wordt het moeilijker om bij iedereen in de organisatie die missie voor ogen te houden. Maar met een beetje inspanning, logische redenatie en de juiste verwoording kan het dagelijkse doel van de organisatie goed zichtbaar blijven.

Richting geven

Waarden zijn lastiger vast te stellen, te houden, te communiceren en te handhaven. Bij kleine ondernemers zullen de waarden uit de ondernemer zelf komen. Hoe deze in het leven staat, opgegroeid is en wat hij of zij van levensbelang vindt. Voor zichzelf, zijn medewerkers en zijn klanten.

Waarden zijn vooral belangrijk voor het nemen van besluiten die richting geven aan de organisatie, maar ook voor het creëren van een bedrijfscultuur die in harmonie is met het belang van alle stakeholders (betrokkenen) én de organisatie zelf. Het wordt ingewikkelder als je in een grote organisatie zit, waar de kernwaarden troebel worden door de verwachtingen of opvattingen van de afdelingshoofden of natuurlijke leiders.

Toch kun je vaak aan de manier van werken en de bedrijfscultuur afleiden wat die waarden zijn. Maar het is dus van belang, vooral in grote organisaties, dat de waarden als motivatie voor besluiten en als uitleg daarvan worden gebruikt.

De Why 

De visie, de droom die een ondernemer, directeur of CEO voor zijn organisatie heeft, is alleen vast te stellen als die omschreven en beschreven wordt. Deze droom wordt vaak gecreëerd uit de Why van de ondernemer, de reden waarom hij of zij ondernemer is geworden, en wordt nagestreefd door besluiten te nemen op basis van de waarden die voor hem of haar belangrijk zijn.

De visie is vooruitkijken, de toekomst in, en een stip op de horizon zetten. Een wens die je hoopt te realiseren in tien of twintig jaar. Of je droom toekomstbestendig is of niet, hangt af van hoe belangrijk hij voor je is. En of jouw Why aan de basis van je onderneming ligt. Is dat het geval, dan ligt de toekomst vast. Een pandemie, economische crisis of geweldige financiële kansen zullen enkel je pad naar die toekomst veranderen, maar ooit bereik je je droom. Een toekomstbestendig bedrijf is dus een bedrijf met een duidelijke, heldere visie. Een visie die verder rijkt dan de weg ernaartoe.

Ben je eraan toe?

Is het haalbaar om een toekomstbestendig bedrijf te bouwen? Natuurlijk is het haalbaar om een droom vast te stellen en op basis dáárvan je strategieën te bepalen. Maar vaak doen ondernemers dat pas als ze inzien dat ze daaraan toe zijn. Niet door externe invloeden, uitdagingen of kansen, maar omdat ze zelf op zoek gaan naar hun Why (geluk). Om deze kern vervolgens als fundament van de organisatie te kunnen gebruiken. De Why als kroon op je strategische piramide.

Komen we bij de derde en laatste vraag: waar te beginnen? Bij jezelf. Ben je eraan toe om je Why vast te stellen en die te gebruiken als fundering of voor de verandering van je onderneming?

The Journey

Als ondernemers willen we altijd alles zelf kunnen, maar helaas, ook ondernemers zijn gewoon mensen. Ben jij eraan toe om je organisatie toekomstbestendig te maken? Ben jij zeker van je Why, maar wil je nu je strategische piramide creëren en heb je iemand nodig om die reis samen met jou te ondernemen? Dan heb ik als managementconsultant voor jou iets interessants: het Journey-traject. Een reis door de steunpilaren van je organisatie. Het resultaat is niet alleen een toekomstbestendig plan met een beknopte strategie, maar ook een stevige fundering om je servicesysteem, operationele processen en management op te bouwen.

  • Wil jij sparren over de toekomst van je bedrijf of over jouw Why?
  • Heb je hulp nodig om buiten het bestaande denkkader van je organisatie te kijken?
  • Streef je ernaar om succes gemeengoed in je organisatie of afdeling te maken?
  • Of wil je simpelweg je processen efficiënter krijgen?

Geef een reactie

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.