Het is dus geen overbodige luxe om eens goed te (laten) bekijken of je operationele proces op orde is. Succesvolle organisaties verbeteren hun kernactiviteiten zelfs continu, waardoor hun efficiëntie en effectiviteit toeneemt.

Als jij toe bent aan een vernieuwende aanpak, evalueert iINNOVATE samen met jou de effectiviteit en efficiëntie van het operationele proces van jouw bedrijf. Om het vervolgens te veranderen, verbeteren of innoveren waar nodig, zodat het proces aansluit bij de verwachtingen van de (toekomstige) klanten en werknemers. Want niet alleen de klantvraag verandert in de loop der tijd, ook de behoeften van je mensen.

Hoe staat het met de interne processen in jouw organisatie?

 
 • Zijn de doelstellingen van je bedrijf duidelijk, zodat je de processen optimaal kunt inrichten?
 • Wie doet wat precies? Zijn alle rollen, taken en verantwoordelijkheden helder?
 • Kun je de kwaliteit van je processen of diensten verbeteren?
 • Is de doorlooptijd van je bedrijfsprocessen optimaal?

‘Strive for continuous improvement, instead of perfection.’

– Kim Collins, olympisch atleet

Persoonlijke aanpak


Door onze kennis en ervaring op het gebied van operations, in combinatie met onze creatieve en kritische mentaliteit, kunnen we gepersonaliseerde oplossingen voor je creëren en, indien gewenst, ook realiseren.

Onze aanpak gaat uit van jouw wensen en is dus een oplossing op maat. Naast onze eigen kennis maken we gebruik van de aanwezige kennis in en rondom jouw bedrijf. We stellen alle stakeholders, zoals medewerkers, support en management, in de gelegenheid hun expertise en inzichten met ons te delen. Zo kunnen we de uitdagingen nog beter in kaart brengen en creëren we draagvlak.

De verandering van het proces is belangrijk, maar de verandering van mentaliteit is misschien nog wel belangrijker. Die zorgt ervoor dat je bedrijf future proof  is. Het verbeteren, veranderen of innoveren moet geen opgelegd project worden, maar een logische manier van werken en denken die bij jouw organisatie past.

Operational Excellence

Operational Excellence is geen theorie, methode of strategie. Operational Excellence definieert simpelweg wat een feilloze bedrijfsvoering is. Je waardepropositie waarmaken, zonder fouten of belemmeringen. Hiervoor gebruiken we veelal het Business Model Canvas. Operational Excellence resulteert in een verbeterde output van het operationele proces op het gebied van efficiëntie en effectiviteit.

Een werkmethode is voor iINNOVATE een middel om het doel te bereiken, het is zeker geen doel op zichzelf. Een operationeel proces creëren dat effectief en efficiënt werkt: dát is het doel. De strategie die we daarvoor bepalen, is afhankelijk van de organisatie en de situatie. Hulp op maat dus. Want elke klant en elke uitdaging is anders.

De verschillende stappen komen vaak voor bij verandering van een operationeel proces


Zo werken de stappen bij een operationele verandering

1. Start with Why

Aan het begin van bijna elke project wordt allereerst gezocht naar de why. Waarom acht de klant het project nodig en waarom doet de organisatie wat hij doet? Door deze vragen wordt helder of de missie, visie, kernwaarden en strategie in lijn zijn met wat er werkelijk gedaan, gedacht en gecommuniceerd wordt.

Tijdens deze eerste stappen gaan we ook bepalen wat de waardepropositie is en hoe het businessmodel eruitziet.

2. A day in the live of

Wanneer de why duidelijk is, wordt er informatie verzameld binnen de organisatie. We gaan in deze fase de werkvloer op, praten met stakeholders, observeren het bestaande operationele proces en wie weet: werken we zelf actief mee! iINNOVATE gebruikt de methode van design thinking: a day in the life of. Of meer dan een dag als dat nodig is…

A day in the life of is wat ons betreft de beste manier om uit de eerste hand te ervaren welke activiteiten waar en wanneer worden ondernomen in het operationele proces. Het voordeel: het levert een diepgaand inzicht op in de processtappen, uitdagingen en behoeften van de stakeholders. De manier waarop mensen werken wordt bovendien op basis van hun eigen informatie en meningen verbeterd. We dragen dus niet bij aan wat zou moeten, maar aan behoeftes.

3. Process flow 

Met de kennis die a day in the life oplevert, maken we een process flow, of processtroom, van de huidige status. Vervolgens brengen we op basis daarvan een nieuwe flow in kaart, maar dan zónder de huidige uitdagingen en belemmeringen. Samen met een tijdschema geeft deze stroom een goed overzicht van het werk dat nodig is om het operationeel proces te optimaliseren.

4. Tools & documents

Met de process flow onderzoekt iINNOVATE of de huidig gebruikte tools en documenten voldoen. Natuurlijk beginnen we bij de grootste bottlenecks of stappen die het meest invloed op de kwaliteit en efficiëntie hebben. Verder zoeken we naar nieuwe tools die het proces kunnen verbeteren en/of de kosten kunnen verlagen.

Als er geen passende tools beschikbaar zijn, laten we ze ontwikkelen. Het kan gaan om een technologische tool, een programma, een app/PWA of een simpel document template, afhankelijk van het doel en het budget.

5. Standaard operationele procedures (SOP)

Het benodigde werk en de noodzakelijke tools om het operationele proces goed uit te voeren, worden in kaart gebracht. Vervolgens splitsen we elke stap in het proces op in standaard operationele procedures . Een SOP is een klein document dat op een eenvoudige manier beschrijft hoe de betreffende stap foutloos moet worden uitgevoerd om een activiteit succesvol te volbrengen. Het is een goed hulpmiddel voor (introductie)training van medewerkers.

We leren het team om zelf SOP’s te maken, communiceren en te bewaren, zodat de kosten voor het bedrijf gedrukt worden en het team zich eigenaarschap over het proces gaat voelen en de continue verandering gaat waarborgen.

6. Functieomschrijvingen

Aan de hand van de aangebrachte wijzigingen of verbeteringen in het proces bekijken we alle functieomschrijvingen, vaak in samenwerking met de HR-afdelingen. Belangrijk hierbij is dat de structuur van de operationele afdelingen het bedrijfsproces volledig ondersteunt.

Mocht het nodig zijn om nieuwe functieomschrijvingen op te stellen, dan gebruiken we hiervoor een effectief competentiemodel. In een later stadium, in competentiemanagement, passen we deze weer toe.

7. RACI 

Tot slot maken we een RACI. Dit model helpt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij het proces betrokken zijn te definiëren.

 • Responsible zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak.
 • Accountable is de enige eindverantwoordelijke en degene die het werk (goed)keurt.
 • Consulted zijn de mensen die moeten worden geraadpleegd, veelal vakexperts.
 • Informed is de persoon die op de hoogte wordt gehouden van de beslissingen, voortgang en de bereikte resultaten.

Wat klanten zeggen

Interesse in een gesprek?

Wil je je bedrijfsproces in kaart brengen, meer weten over operationele processen of hoe we je kunnen helpen om ze te verbeteren?

Operational Excellence

Voortdurende verbetering

Persoonlijke
aanpak
Operationele verandering
Future proof

Het operationele proces vormt het hart van je organisatie. De kans dat je je beoogde bedrijfsresultaat bereikt, is het grootst als het operationele proces optimaal ingericht en uitgevoerd wordt.

Het is dus geen overbodige luxe om eens goed te (laten) bekijken of je operationele proces op orde is. Succesvolle organisaties verbeteren hun kernactiviteiten zelfs continu, waardoor hun efficiëntie en effectiviteit toeneemt.

Als jij toe bent aan een vernieuwende aanpak, evalueert iINNOVATE samen met jou de effectiviteit en efficiëntie van het operationele proces van jouw bedrijf. Om het vervolgens te veranderen, verbeteren of innoveren waar nodig, zodat het proces aansluit bij de verwachtingen van de (toekomstige) klanten en werknemers. Want niet alleen de klantvraag verandert in de loop der tijd, ook de behoeften van je mensen.

Hoe staat het met de interne processen in jouw organisatie?

 
 • Zijn de doelstellingen van je bedrijf duidelijk, zodat je de processen optimaal kunt inrichten?
 • Wie doet wat precies? Zijn alle rollen, taken en verantwoordelijkheden helder?
 • Kun je de kwaliteit van je processen of diensten verbeteren?
 • Is de doorlooptijd van je bedrijfsprocessen optimaal?

‘Strive for continuous improvement, instead of perfection.’

– Kim Collins, olympisch atleet

Persoonlijke aanpak


Door onze kennis en ervaring op het gebied van operations, in combinatie met onze creatieve en kritische mentaliteit, kunnen we gepersonaliseerde oplossingen voor je creëren en, indien gewenst, ook realiseren.

Onze aanpak gaat uit van jouw wensen en is dus een oplossing op maat. Naast onze eigen kennis maken we gebruik van de aanwezige kennis in en rondom jouw bedrijf. We stellen alle stakeholders, zoals medewerkers, support en management, in de gelegenheid hun expertise en inzichten met ons te delen. Zo kunnen we de uitdagingen nog beter in kaart brengen en creëren we draagvlak.

De verandering van het proces is belangrijk, maar de verandering van mentaliteit is misschien nog wel belangrijker. Die zorgt ervoor dat je bedrijf future proof  is. Het verbeteren, veranderen of innoveren moet geen opgelegd project worden, maar een logische manier van werken en denken die bij jouw organisatie past.

Operational Excellence

Operational Excellence is geen theorie, methode of strategie. Operational Excellence definieert simpelweg wat een feilloze bedrijfsvoering is. Je waardepropositie waarmaken, zonder fouten of belemmeringen. Hiervoor gebruiken we veelal het Business Model Canvas. Operational Excellence resulteert in een verbeterde output van het operationele proces op het gebied van efficiëntie en effectiviteit.

Een werkmethode is voor iINNOVATE een middel om het doel te bereiken, het is zeker geen doel op zichzelf. Een operationeel proces creëren dat effectief en efficiënt werkt: dát is het doel. De strategie die we daarvoor bepalen, is afhankelijk van de organisatie en de situatie. Hulp op maat dus. Want elke klant en elke uitdaging is anders.

De verschillende stappen komen vaak voor bij verandering van een operationeel proces


Zo werken de stappen bij een operationele verandering

1. Start with Why

Aan het begin van bijna elke project wordt allereerst gezocht naar de why. Waarom acht de klant het project nodig en waarom doet de organisatie wat hij doet? Door deze vragen wordt helder of de missie, visie, kernwaarden en strategie in lijn zijn met wat er werkelijk gedaan, gedacht en gecommuniceerd wordt.

Tijdens deze eerste stappen gaan we ook bepalen wat de waardepropositie is en hoe het businessmodel eruitziet.

2. A day in the live of

Wanneer de why duidelijk is, wordt er informatie verzameld binnen de organisatie. We gaan in deze fase de werkvloer op, praten met stakeholders, observeren het bestaande operationele proces en wie weet: werken we zelf actief mee! iINNOVATE gebruikt de methode van design thinking: a day in the life of. Of meer dan een dag als dat nodig is…

A day in the life of is wat ons betreft de beste manier om uit de eerste hand te ervaren welke activiteiten waar en wanneer worden ondernomen in het operationele proces. Het voordeel: het levert een diepgaand inzicht op in de processtappen, uitdagingen en behoeften van de stakeholders. De manier waarop mensen werken wordt bovendien op basis van hun eigen informatie en meningen verbeterd. We dragen dus niet bij aan wat zou moeten, maar aan behoeftes.

3. Process flow 

Met de kennis die a day in the life oplevert, maken we een process flow, of processtroom, van de huidige status. Vervolgens brengen we op basis daarvan een nieuwe flow in kaart, maar dan zónder de huidige uitdagingen en belemmeringen. Samen met een tijdschema geeft deze stroom een goed overzicht van het werk dat nodig is om het operationeel proces te optimaliseren.

4. Tools & documents

Met de process flow onderzoekt iINNOVATE of de huidig gebruikte tools en documenten voldoen. Natuurlijk beginnen we bij de grootste bottlenecks of stappen die het meest invloed op de kwaliteit en efficiëntie hebben. Verder zoeken we naar nieuwe tools die het proces kunnen verbeteren en/of de kosten kunnen verlagen.

Als er geen passende tools beschikbaar zijn, laten we ze ontwikkelen. Het kan gaan om een technologische tool, een programma, een app/PWA of een simpel document template, afhankelijk van het doel en het budget.

5. Standaard operationele procedures (SOP)

Het benodigde werk en de noodzakelijke tools om het operationele proces goed uit te voeren, worden in kaart gebracht. Vervolgens splitsen we elke stap in het proces op in standaard operationele procedures . Een SOP is een klein document dat op een eenvoudige manier beschrijft hoe de betreffende stap foutloos moet worden uitgevoerd om een activiteit succesvol te volbrengen. Het is een goed hulpmiddel voor (introductie)training van medewerkers.

We leren het team om zelf SOP’s te maken, communiceren en te bewaren, zodat de kosten voor het bedrijf gedrukt worden en het team zich eigenaarschap over het proces gaat voelen en de continue verandering gaat waarborgen.

6. Functieomschrijvingen

Aan de hand van de aangebrachte wijzigingen of verbeteringen in het proces bekijken we alle functieomschrijvingen, vaak in samenwerking met de HR-afdelingen. Belangrijk hierbij is dat de structuur van de operationele afdelingen het bedrijfsproces volledig ondersteunt.

Mocht het nodig zijn om nieuwe functieomschrijvingen op te stellen, dan gebruiken we hiervoor een effectief competentiemodel. In een later stadium, in competentiemanagement, passen we deze weer toe.

7. RACI 

Tot slot maken we een RACI. Dit model helpt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij het proces betrokken zijn te definiëren.

 • Responsible zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak.
 • Accountable is de enige eindverantwoordelijke en degene die het werk (goed)keurt.
 • Consulted zijn de mensen die moeten worden geraadpleegd, veelal vakexperts.
 • Informed is de persoon die op de hoogte wordt gehouden van de beslissingen, voortgang en de bereikte resultaten.

Wat klanten zeggen

Interesse in een gesprek?

Wil je je bedrijfsproces in kaart brengen, meer weten over operationele processen of hoe we je kunnen helpen om ze te verbeteren?

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.