Privacystatement


In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Over ons

iInnovate SOM helpt organisaties en de mensen in die organisaties om beter te worden in wat ze doen. We bieden professioneel advies op maat op het gebied van service, operations en management. 

iInnovate SOM respecteert jouw privacy en gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met persoonlijke informatie om. Voorop staat dat wij ons houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons stelt.

Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wijzigen of wissen. Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

iInnovate SOM
Zuidendijk 485
3328 LE Dordrecht
KvK 70913196
[email protected]
+31 (0)6 52 85 24 85

iInnovate SOM is een eenmanszaak, geleid door David Wielandt.

Persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ook verkrijgen we persoonsgegevens uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK.

iInnovate SOM verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

Doelen

iInnovate SOM verwerkt je persoonsgegevens voor onderstaande doelen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om deze doelen te realiseren.

Nieuwsbrief
We verwerken je naam en e-mailadres om informatie en nieuws te kunnen sturen. Je gegevens worden voor dit doeleinde bewaard totdat je je hebt uitgeschreven. Via de link in de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Contact 
Als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bewaren we je gegevens om contact met je op te kunnen nemen. We bewaren ze maximaal 5 jaar. 

Offertes
We verwerken je bedrijfs- en persoonsgegevens wanneer je een gerichte offerte bij ons opvraagt. We bewaren offertes 8 jaar vanwege de wettelijke administratieplicht.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zien we van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Analytics
iInnovate SOM analyseert jouw klikgedrag op https://www.iinnovate.nl om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens die Google Analytics op de site verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, organisatie of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Analytics.

Ontvangers

We delen jouw gegevens met de volgende verwerkers, waaronder:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Mailchimp
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op:

Inzage
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien.

Rectificatie en aanvulling
We wijzigen je gegevens wanneer je dat aangeeft.

Overdracht 
Je kunt ons jouw persoonsgegevens over laten dragen aan een andere partij.

Beperking van de verwerking
Je mag ons verzoeken om minder gegevens te laten verwerken.

Vergetelheid
Als je aangeeft dat we jouw gegevens niet meer mogen gebruiken, zullen we ze verwijderen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Het indienen van een klacht
Je kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen als je ontevreden bent over hoe iInnovate SOM met jouw gegevens omgaat. 

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, mail dan naar [email protected]. We zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren, in ieder geval binnen vier weken.

Beveiliging

iInnovate SOM neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Cookies

iInnovate SOM gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom verstandig deze pagina regelmatig te bekijken.

Vragen

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben over de privacyverklaring, neem dan contact op via [email protected].

augustus 2019

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.