The Journey

De weg naar de toekomst

Persoonlijke
aanpak
Naar een hoger niveau
Ondernemers, managers, CEO's

In The Journey maken we een reis naar de toekomst. Met behulp van jouw motivatie (de why), als ondernemer én de waarden en missie van jouw organisatie gaan we op zoek naar hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Zowel voor de organisatie als voor de ondernemer.

The Journey is een geweldig traject voor ondernemers, maar ook voor managers en CEO’s die naar een hoger niveau willen. Of je nou iets nieuws wilt starten, wilt groeien of juist op de rem wilt trappen: The Journey helpt je om een duidelijke visie, jouw droom, te creëren. En het geeft je houvast en tools om die droom, met je organisatie, te verwezenlijken.

Van je Why naar je How Het kern van The Journey

In The Journey maken we met behulp van een strategische piramide de verbinding tussen jouw persoonlijke motivatie en waarden én de missie, visie, kernwaarden en strategie voor je organisatie.

Aan de hand van je why zoekt iINNOVATE samen met jou naar een antwoord op de vraag ‘Waarom doe je als ondernemer (of manager of stakeholder) wat je doet en wat is de missie van de organisatie?’

Visie & kernwaarden

In de visie staat jouw droom centraal. Wat wil je in de nabije toekomst bereiken en wat betekent dit voor de organisatie? We maken van een droom een visie die we vertalen in een missie. De waarden van jou en de cultuur van je organisatie zijn de ingrediënten om de kernwaarden van de organisatie vast te stellen. Deze kernwaarden zijn van belang om de besluiten binnen de organisatie te motiveren en om de strategie richting te geven.

De juiste strategie

Met de duidelijk geformuleerde missie, een eenduidige visie en de waarden als handvatten creëren we een beknopte strategie die jou zal helpen om met je persoonlijke motieven de organisatie richting te geven naar de stip op de horizon.

De strategische piramide omschreven als een raket

The Journey in 5 stappen

The Journey – 1. Why

Wat motiveert jou om te doen wat je doet? Waarom is deze organisatie zoals hij is en hoe is dat gekomen?

The Journey – 2. Missie

Wat doe je als ondernemer en waarom doe je het op die manier? Wat is de doelstelling en waardepropositie van de organisatie?

The Journey – 3. Visie

Waar droom je van als ondernemer en wat betekent succes op de lange termijn? Wat is de stip op de horizon?

The Journey – 4. Waarden

Wat is het belangrijkste voor jou en hoe beïnvloedt dit de organisatie? Wat is de cultuur van de organisatie en wat wordt van het personeel verwacht?

The Journey – 5. Strategie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de missie een bijdrage levert aan de visie van de organisatie? En hoe kunnen de kernwaarden hieraan bijdragen?

Wat kun je verwachten? Dit levert The Journey je op

Beknopte strategie

Een plan waaruit je een duidelijke strategie kunt creëren door bijvoorbeeld een OGSM-model te gebruiken.

Motiverende missie

De omschrijving van een duidelijke missie, die het team en de organisatie motiveert en waar ze energie uit halen.

Duidelijke kernwaarden

Een eenduidige beschrijving van de kernwaarden en de verwachtingen voor iedereen in de organisatie.

Stip op de horizon

Een heldere visie voor de toekomst, die je helpt om de juiste beslissingen te nemen en je organisatie richting te geven.

Ook bezig met de toekomst van jouw bedrijf?

iINNOVATE helpt je met het onderzoeken en formuleren van concrete en haalbare doelen. Spreekt The Journey je aan? Neem dan nu contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.