Waarom is de persoonlijke ‘why’ zo belangrijk voor ondernemers?

De ‘why’ is in de afgelopen jaren razend populair geworden. Bijna dagelijks kun je er wel iets over lezen in blogs of op social-media. Er zijn zelfs workshops en trainingen die je helpen jouw why the vinden. Maar waarom is de “why” voor ondernemers zo belangrijk? En helemaal bij de opstart, tijdens het hervormen van je bedrijf of in moeilijke tijden zoals nu met Covid-19 en de verwachte recessie die erop zal volgen?

Wat is de “Why”?

Om de vraag waarom de why belangrijk is goed te kunnen beantwoorden, moet je eerst definiëren wat we precies met de why bedoelen. Er zijn namelijk tal van boeken over geschreven, met meerdere omschrijvingen en theorieën.

Zo heb je schrijvers, coaches en bloggers die zich op een reactief why richten. Zij kijken vooral naar waarom dingen zijn zoals ze zijn of waarom gemaakte keuzes juist zó zijn gemaakt. Dit vooral al therapie en om rust te vinden in de, in het verleden gemaakte keuzes. 

Een andere groep why-deskundigen gaat juist uit van een proactieve why. Waarom doe je wat je doet? En zou je die besluiten niet anders nemen als je meer kennis over jouw why zou hebben?

De “Why” als organisatie of persoon

Binnen de ‘proactive why’-benadering kun je ook weer een verdeling maken. Aan de ene kant heb je marketeers die zich richten op de why van een organisatie, zij kijken naar de visie en het bestaansrecht van het bedrijf om een basis te leggen voor commerciële uitingen.

Ook heb je coaches en managementadviseurs zoals ikzelf, die de persoonlijke why van de ondernemer als uitgangspunt nemen. Als ik naar de why refereer, is het altijd naar die laatste. De proactieve, toekomst gedreven why die vooral heel persoonlijk is. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat alle invalshoeken van de why voor ondernemers onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Hoe vindt je jou persoonlijke ”why”?

Ik zie de proactieve persoonlijke why als interne motivatie, zingeving en energie om iets te doen waar je gelukkig van wordt. Deze why is opgebouwd uit vier unieke kenmerken van de persoon in kwestie:

    1. De persoonlijkheid van iemand bepaalt welke activiteiten bij de persoon passen, waar hij/zij zich op zijn gemak bij voelt.
    2. Talenten en passie staan voor het plezier en de aanleg om een bepaalde activiteit te doen.
    3. Competenties verzorgen de kennis die de persoon nodig heeft om de activiteit te kunnen doen. 
    4. Waarden staan voor wat er werkelijk toedoet, wat de persoon belangrijk vindt in het leven.

Bouwstenen van de why

Op het snijvlak van deze vier elementen kun je je persoonlijke why vinden. Veel mensen beginnen aan deze queeste maar lopen vast vanwege het gebrek aan tools, intrinsieke motivatie of persoonlijke kennis. 

Ondernemen vanuit plezier

Terug naar de vraag waarom de why zo belangrijk is. Lukt het je als ondernemer om je why te vinden, dan kies je voor een vak of sector waar je passie ligt. Je gaat iets doen waarvoor je aanleg en de benodigde kennis hebt. Kortom, je onderneemt niet langer puur uit economische overwegingen maar vanuit plezier. Je business geeft je energie en past bij je. Als je het goed doet, is winst een mooie bijkomstigheid, maar niet waar jouw drive vandaan komt.

Het is dus essentieel dat je weet wat je interne motivatie is, aangezien je dan kunt bepalen wat en hoe je iets gaat doen. Wat veel ondernemers echter vergeten is dat je het vierde unieke, persoonlijke element kunt gebruiken om te definiëren waarom je iets gaat doen. Je waarden kunnen je richting geven. Met andere woorden, het zijn de waarden die je helpen om een visie voor de toekomst van jouw organisatie te creëren en om belangrijke besluiten te nemen. Besluiten die nodig zijn om die toekomst vorm te geven, het bestaansrecht van jouw bedrijf.

Kortom, de persoonlijke why is belangrijk voor ondernemers omdat het de voedingsbodem voor de strategische piramide van hun organisatie is.

Een nieuwe koers vaststellen met de “Why”

Soms zie je je als ondernemer genoodzaakt om een reorganisatie aan te gaan. De concurrentie is gegroeid, producten en services zijn verouderd of er is iets ingrijpends gebeurd in je omgeving, zoals een pandemie. De visie die je had is veranderd en een hervorming of downscaling is onoverkomelijk.

Of je bent als ondernemer niet tevreden met de manier van werken of de bedrijfscultuur, ook al draait je bedrijf goed. Dat komt bijna altijd doordat je bent afgedwaald van je persoonlijke motivatie en besluiten hebt genomen op basis van andere beweegredenen. De visie die je ooit had is vertroebeld en daarmee zijn de inspiratie en drijfveer van je onderneming aan het verdwijnen.

In beide gevallen is het belangrijk om vanuit je why te gaan kijken, de oorsprong van de organisatie. Om met die waarden in gedachten besluiten te nemen, een nieuwe koers uit te zetten of waar nodig een nieuwe visie te creëren voor de toekomst van jouw bedrijf.  

Hulp bij je zoektocht

Wil jij de zoektocht aangaan en je persoonlijke why (her)vinden? Wil je jouw strategische piramide met je waarden, visie, missie en strategie helder krijgen, of heb je dat al gedaan maar wil/moet je je bedrijf grondig gaan aanpakken? iInnovate SOM kan je daarin begeleiden en een gepersonaliseerde aanpak voor jouw situatie maken. Ik help je graag om een doelstelling te formuleren én te realiseren.

 

De Start

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.